Administratorzy Exchange poszukiwani :)

11 czerwca 2016 at 18:51

Kontynuując wątek poszukiwania ludzi do mojego zespołu (http://www.mkrzanowicz.it/?p=565) oraz odpowiadając na pytania pojawiające się w kuluarach – nadal mam 1 wakat do obsadzenia w swoim zespole, ale tym razem zależy mi bardziej na osobach specjalizujących się w Messageing’u bazującym na Exchange Server. Opis stanowiska w zasadzie się nie zmienia natomiast zmieniają się nieco oczekiwane kompetencje twarde: Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w technologiach Exchange Server 2010, 2013, 2016 (preferowane min. 2 lata) Wcześniejsze doświadczenie w administrowaniu Infrastrukturą Windows Server (2008R2 – 2012R2) Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystywania technologii Active Directory, PKI, DND, IIS, PowerShell, Microsoft Outlook Znajomość i doświadczenie w utrzymywaniu systemów archiwizacji poczty elektronicznej (preferowane: Symantec/Veritas Enterprise Vault) Kompetencje miękkie są zawsze ważne (czasem nawet ważniejsze) więc jeśli posiadasz zaangażowanie, determinację, chęć nauki i rozwoju to śmiało aplikuj. Chociaż w tym wypadku potrzebuję kogoś z realnym doświadczeniem z uwagi na mnóstwo projektów, ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana… Link do aplikacji: Aplikuj Czekam na Was!

KB3148812 + WSUS = Awaria

22 kwietnia 2016 at 08:12

Instalując poprawki na serwerach WSUS pracujących pod kontrolą Windows Server 2012R2 oraz Windows Server 2012 trzeba szczególnie uważać. Dlaczego? Otóż po zainstalowaniu wszystkich poprawek „jak leci” mamy prawie pewność, że w chwili obecnej unieruchomimy na dobre nasze serwery WSUS Po takiej akcji znajdziemy w event logu dziesiątki błędów w stylu: „The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the WSUS Service service, but this action failed with the following error: An instance of the service is already running.” „The WSUS administration console was unable to connect to the WSUS Server via the remote API. Verify that the Update Services service, IIS and SQL are running on the server. If the problem persists, try restarting IIS, SQL, and the Update Services Service. The WSUS administration console has encountered an unexpected error. This may be a transient error; try restarting the administration console. If this error persists, Try removing the persisted preferences for the console by deleting the wsus file under %appdata%\Microsoft\MMC\. System.IO.IOException — The handshake failed due to an unexpected packet format. Source System Stack Trace:    at System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)    at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)    […]

Administratorzy Infrastruktury Microsoft poszukiwani… :)

30 marca 2016 at 19:06

Zmiany, zmiany, zmiany… Tak należałoby zacząć kolejny wpis Ostatnio pewnie zauważyliście, że nie miałem tyle czasu co wcześniej na redagowanie technicznych wpisów a było to związane m.in. ze zmianami w moim życiu zawodowym. Nastał czas, w którym przyszły nowe wyzwania (już nie tylko czysto techniczne). Mam okazję zbudować i pokierować nowym zespołem Administratorów Infrastruktury Microsoft w najprężniej rozwijającym się banku w Polsce (o tym co to za Bank – jeśli nie wiecie – dowiecie się np. z LinkedIn 😉 ). Oczywiście nie zamierzam całkowicie porzucać technicznych zagadnień, które najbardziej mnie kręcą, lecz chciałbym moją filozofię realizacji zadań, dążenia do celów, niezawodności systemów i usług oraz sprawnych wdrożeń zgodnych z oczekiwaniami klienta – przekazać również podwładnym i zbudować silny technicznie i zgrany zespół gotowy podejmować najcięższe i najciekawsze wyzwania Chcesz podjąć to wyzwanie razem ze mną? Aktualnie mam do obsadzenia 2 wakaty – APLIKUJ Krótki opis stanowiska: Implementacja nowych rozwiązań techniczno-systemowych w zakresie infrastruktury Microsoft Utrzymanie i rozwój systemów infrastruktury Microsoft Aktualizacje, kontrole zgodności, stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa utrzymywanych systemów i aplikacji Zachowanie niezawodności, wysokiej dostępności oraz nieprzerwanej pracy oferowanych klientom usług Rozwiązywanie problemów oraz incydentów Realizacja zadań 2-giej i 3-ciej linii wsparcia Tworzenie dokumentacji technicznej, dokumentacji zmian oraz instrukcji obsługi […]

Listowanie atrybutów i typów atrybutów obiektów Active Directory

25 lutego 2016 at 11:23

Dla potrzeb dokumentacji systemu pojawiła się konieczność wy-listowania wszystkich atrybutów przypisanych do danej klasy obiektów Active Directory oraz typów danych, które mogą być wprowadzane jako wartości tych atrybutów. Zadanie niby proste, ale jednak mało oczywiste… Próbując odpytać o atrybuty konkretnego użytkownika w następujący sposób:

Otrzymamy co prawda wszystkie (albo prawie wszystkie) atrybuty obiektu, jednak otrzymamy również część nieistniejących w schemacie atrybutów. Są to atrybuty interpretowane przez polecenie typu „AccountIsDisabled”, „AccountIsLockedOut” , które nie występują jako atrybuty obiektu klasy użytkownik w Active Directory, lecz wynikają z wartości atrybutu „userAccountControl”. Podejście drugie – natywny powershell do AD

I znowu kicha… tym razem mamy mniej interpretowanego przez Powershella Outputu, ale wyświetliły się tylko parametry, które mają jakąś wartość Jak więc rozwiązać ten problem? Na przykład w następujący sposób:

W ten sposób uzyskamy ładny widok wszystkich atrybutów z informacjami o ich GUID’ach o tym czy są indeksowane etc. Dane będą wyglądać mniej więcej tak: Jedyną niedogodnością jest fakt, że musimy odpytać niejako 2 razy o atrybuty dla danej klasy (raz o atrybuty obowiązkowe, raz o atrybuty opcjonalne) aby mieć komplet danych. Enjoy

Obsługa błędów w poleceniach Exchange’a

9 lutego 2016 at 11:00

Każdy posługujący się w miarę swobodnie powershell’em administrator zna sposoby wychwytywania i obsługi błędów pojawiających się podczas wykonywania skryptów. Wśród nich „króluje” często metoda „try/catch”, która w skrócie wygląda mniej więcej tak:

ww. narzędzie jest bardzo przydatne, elastyczne i pozwalające na bardzo zaawansowane rozróżnianie i obsługę poszczególnych błędów, zwłaszcza, gdy do sekcji „catch” dodamy typ błędu, który chcemy obsłużyć np:

Z czym natomiast spotyka się niemal każdy początkujący administrator próbujący budować swoje skrypty używając metody „try/catch”? Z faktem, że cześć błędów nie jest wychwytywana… Dlaczego tak się dzieje? Najczęstszymi powodami są: Niepoprawna akcja przy napotkaniu błędu (polecenia obsługujące przełącznik „-ErrorAction”, powinny mieć ustawioną akcję na „stop”) Niepoprawne preferencje obsługi błędów dla danego zakresu ($ErrorActionPreference powinno być ustawione na „stop”) A, że administrator nie lubi jak mu wyskakują błędy, to ustawia sobie ww. wartości na „SilentlyContinue” / „Continue” i w momencie, gdy dorośnie do obsługi błędów zaczyna ostre debugowanie.. Sprawa natomiast wygląda ciekawiej w przypadku poleceń Exchange’a, które są wykonywane zdalnie w ramach sesji z serwerami Exchange’a. W takim wypadku praca z powershell’em + modułami Exchange’a i nawiązanie sesji wygląda mniej więcej tak:

Dodaliśmy sobie przystawkę, nawiązaliśmy sesję, ustawiliśmy preferencje obsługi błędów i testujemy interaktywnie na konsoli obsługę […]

© Marcin Krzanowicz